Poprawa błędu transformaty ORD-ZU(3)_v12-0E.xsl


Informujemy, że wprowadzono poprawę błędu transformaty ORD-ZU(3)_v12-0E.xsl związana z wyświetlaniem roku w nagłówku załącznika

W związku ze stwierdzeniem błędu wyświetlania roku w transformacie ORD-ZU(3)_v12-0E.xsl wzoru załącznika ORD-ZU(3)_v12-0E została opublikowana poprawiona wersja wizualizacji.

Problem dotyczy wizualizacji ORD-ZU dla wzorów/formularzy:
PIT-RBS(1), PIT-RB(1), PIT-DZ(1), PIT-CSR(1), PIT-CSRS(1), PIT-36L(19), PIT-36(30), PIT-36S(30), PIT-36LS(19), PIT-37(29), PIT-38(16), PIT-39(12), PIT-28(25), PIT-28S(25), PIT-CSR(1), CIT-8ST(1), CIT-8AB(7), CIT-8(32), PIT-RB(1), PIT-CFC(4), PIT-4R(12)_v3-0E; DSF-1(2).