Obsługa dokumentu JPK_FA_RR(1) w usłudze JPK


Informacja o obsłudze dokumentu JPK_FA_RR(1) w środowisku testowym i produkcyjnym usługi JPK

Ministerstwo Finansów informuje, że z dniem 01.10.2019 r. w środowisku produkcyjnym JPK zostanie udostępniona możliwość obsługi dokumentu JPK_FA_RR(1).

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość testowania nowego schematu na środowisku testowym.

Jednolity Plik Kontrolny

JPK_VAT, JPK na żądanie, struktury JPK, narzędzia do tworzenia i wysyłania JPK_VAT, aplikacja e-Mikrofirma