Obsługa deklaracji CUK


Informujemy o dostosowaniu bramki REST API JPK i Klient JPK WEB do obsługi deklaracji CUK

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2021 r. nowych obowiązków związanych z opłatą od środków spożywczych, dotychczasowa Bramka REST API JPK została dostosowana do przyjmowania deklaracji CUK związanych z tą opłatą.

Bramka jest dostępna pod adresem e-dokumenty.mf.gov.pl. Środowisko testowe dostępne jest pod adresem: test-e-dokumenty.mf.gov.pl

Struktura logiczna XML dla deklaracji CUK została opublikowana na ePUAP. Zasady składania plików przez bramkę są opisane w zmienionej specyfikacji interfejsów „Specyfikacja Interfejsów usług JPK wersja 3.3”.

Wysłanie deklaracji CUK do właściwego urzędu skarbowego jest możliwe przy wykorzystaniu aplikacji Klient JPK WEB, która została zaktualizowana do obsługi plików CUK(1).

Uwaga! Deklarację CUK będzie można wysłać przez Bramkę REST API od 1 lutego br. Deklarację CUK można podpisać wyłącznie podpisem kwalifikowanym.