Nowe JPK_VAT z deklaracją dostępne na ePUAP


Ministerstwo Finansów informuje o publikacji schem nowego JPK_VAT z deklaracją na ePUAP

25 lutego 2020 r. nowe jednolite pliki kontrolne (JPK) z deklaracją, tj. JPK_V7M (dla rozliczeń miesięcznych) i JPK_V7K (dla rozliczeń kwartalnych) zostały opublikowane w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.

Pobierz nowe JPK z deklaracją w formacie xsd:

JPK_V7K(1) (XSD, 69 kB)

JPK_V7M(1) (XSD, 69 kB)

Jednolity Plik Kontrolny

JPK_VAT, JPK na żądanie, struktury JPK, narzędzia do tworzenia i wysyłania JPK_VAT, aplikacja e-Mikrofirma