Nowa wersja struktury JPK_EWP


Informujemy o publikacji nowej struktury logicznej postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotycząca Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji przychodów

Ministerstwo Finansów informuje, że na stronie Krajowej Administracji Skarbowej została opublikowana nowa struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotycząca Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji przychodów, obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniego czasu na aktualizację oprogramowania, organy podatkowe będą mogły żądać struktury JPK_EWP(2) nie wcześniej niż 1 kwietnia 2021 roku.

Publikacja struktury wynika z nowych regulacji dotyczących m.in. wzoru ewidencji przychodów, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 30 listopada 2020 r., poz.2123/.

W Biuletynie Informacji Publicznej została zamieszczona również dokumentacja struktury w formacie PDF wraz z broszurą informacyjną zawierającą m.in. spis zmian do poprzedniej wersji struktury JPK_EWP(1).

JPK na żądanie

Struktury JPK na żądanie: jak przygotować i przekazać plik, jak go skorygować, Aplikacja Klient JPK WEB