Nowa wersja aplikacji e-mikrofirma


Ministerstwo Finansów informuje o udostępnieniu nowej wersji aplikacji e-mikrofirma

Ministerstwo Finansów informuje, że nową wersję aplikacji e-mikrofirma udostępni w październiku 2020 r. Aplikacja umożliwi obsługę nowego JPK_VAT z deklaracją. Do aplikacji będzie możliwe zalogowanie za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Jednocześnie informujemy, że do czasu udostępnienia nowej wersji aplikacji możliwe jest korzystanie z dotychczasowej desktopowej wersji.

Jednolity Plik Kontrolny

JPK_VAT, JPK na żądanie, struktury JPK, narzędzia do tworzenia i wysyłania JPK_VAT, aplikacja e-Mikrofirma