Nowa struktura JPK_FA_RR(1)


Informujemy o opublikowaniu nowej struktury logicznej dot. JPK dla faktur VAT RR obowiązującej od 1 września 2019 r.

Informujemy o opublikowaniu nowej struktury logicznej dotyczącej Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur VAT RR, obowiązującej od 1 września 2019 r. 

Publikacja struktury wynika z nowych regulacji dotyczących faktur VAT RR, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, opublikowaną w Dz. U. z 2019 r., poz.1520.

W Biuletynie Informacji Publicznej została zamieszczona również dokumentacja struktury w formacie pdf.

Jednolity Plik Kontrolny

JPK_VAT, JPK na żądanie, struktury JPK, narzędzia do tworzenia i wysyłania JPK_VAT, aplikacja e-Mikrofirma