Dodatkowy element autoryzacyjny w usłudze Twój e-PIT


Ministerstwo Finansów informuje o rozszerzeniu usługi Twój e-PIT o dodatkowym element autoryzacyjny

  • Od dzisiaj usługa Twój e-PIT została rozszerzona o dodatkowy element autoryzacyjny.
  • W najbliższych dniach zostanie również rozszerzona o nowe funkcjonalności: historię logowania oraz możliwość wskazania profilu zaufanego jako wyłącznego sposobu dostępu do usługi.

 

Aby zobaczyć swój PIT za rok 2018,  po zalogowaniu się do usługi (danymi uwierzytelniającymi) podatnik jest proszony o podanie dodatkowej informacji z PIT za 2017 r. - kwoty nadpłaty lub kwoty podatku do zapłaty.
Po wprowadzeniu tej informacji podatnik widzi już swoje rozliczenie.

W najbliższych dniach usługa Twój e-PIT zostanie rozszerzona o historię logowania, która pozwoli użytkownikowi zobaczyć wszystkie próby wejścia do systemu.

Informacje będą zawierać m.in. dokładne daty i czas oraz sposób i miejsce (region, miasto), z którego nastąpiło logowanie.

Ponadto podatnicy będą mieć również możliwość wskazania profilu zaufanego jako wyłącznego sposobu dostępu do usługi.

Usługa Twój e-PIT przed wdrożeniem przeszła pozytywnie audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego danych zgromadzonych w tym systemie. Są one bezpieczne, co zostało potwierdzone przez specjalistyczny podmiot zewnętrzny.

Usługa Twój e-PIT dostępna jest wyłącznie na www.podatki.gov.pl