Dane przechowywane w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) są bezpieczne


Informujemy, że Krajowy System e-Faktur działa prawidłowo.

Ministerstwo Finansów informuje, że Krajowy System e-Faktur działa prawidłowo. KSeF jest na bieżąco monitorowany przez Ministerstwo Finansów, a dane z wystawionych faktur są bezpieczne.

Zarówno dane w ramach KSeF jak i komunikacja są szyfrowane. Autoryzacja w systemie jest zabezpieczona na najwyższych dostępnych poziomach. W celu uwierzytelnienia zakłada się bowiem bezpieczeństwo systemu certyfikatów kwalifikowanych, podpisu zaufanego oraz dodatkowych mechanizmów kryptografii opartej o klucze symetryczne i asymetryczne. Dotychczas nie odnotowano żadnych przypadków wycieku danych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego wprowadzono konieczność posiadania określonych uprawnień do korzystania z KSeF oraz wymóg uwierzytelnienia i autoryzacji w kontekście danego przedsiębiorcy.

Dodatkowo zamieszczamy link do komunikatu: UE zgadza się na obowiązkową e-fakturę w Polsce od 2024 r