Czasowe wyłączenie środowiska testowego do wysyłki JPK


Ministerstwo Finansów informuje o czasowym wyłączeniu środowiska testowego do wysyłki JPK

W dniach 18-24 maja 2020 r. środowisko testowe do wysyłki JPK zostanie wyłączone.

Jest to związane z pracami nad jego przebudową, aby umożliwić wysyłkę jednolitych plików kontrolnych według zaktualizowanego wzoru struktur JPK_VAT z deklaracją, tj. JPK_V7M (dla rozliczeń miesięcznych) i JPK_V7K (dla rozliczeń kwartalnych). 25 maja br. planujemy ponownie uruchomić środowisko testowe.

O jego dostępności poinformujemy w osobnym komunikacie.

Jednolity Plik Kontrolny

JPK_VAT, JPK na żądanie, struktury JPK, narzędzia do tworzenia i wysyłania JPK_VAT, aplikacja e-Mikrofirma