Błąd o statusie 412 w nowej bramce JPK


Informujemy o możliwych przyczynach błędu 412 w nowej bramce JPK

Przyczyną błędu o statusie 412 może być niezgodna z podaną w pliku initUpload długość klucza symetrycznego, np. klient w initUpload deklaruje wielkość klucza 256/8=32 bajty, a w rzeczywistości jest ona większa z powodu dodania znaku końca linii, co wydłuża klucz do 34 bajtów. W takiej sytuacji w nowej bramce JPK pojawia się informacja o błędzie.

Dotychczasowa bramka JPK akceptowała takie rozbieżności, o ile było możliwe prawidłowe odszyfrowanie dokumentu z użyciem przesłanego klucza.

W przypadku otrzymania informacji o błędzie ze statusem 412, prosimy o weryfikację deklarowanej i rzeczywistej długości klucza symetrycznego.

Jednolity Plik Kontrolny

JPK_VAT, JPK na żądanie, struktury JPK, narzędzia do tworzenia i wysyłania JPK_VAT, aplikacja e-Mikrofirma