Zmiana wersji API Wykazu podatników VAT


Ministerstwo Finansów informuje o z zmianie wersji API

W dniu 10 stycznia 2020 r. opublikowana zostanie nowa testowa wersja API wraz z dokumentacją. Zmiany dotyczą następujących danych:

  • We wszystkich rodzajach API dodano informację o dacie i godzinie zapytania z serwera.
  • W metodzie API Check pozwalające na weryfikację rachunków wirtualnych.
  • W metodzie API Check pozwalające na weryfikację podatników zwolnionych.

Nowe API zostanie wdrożone na produkcji w dniu 28 stycznia 2020 r.

 

Wykaz podatników VAT

Co to jest wykaz podatników VAT, co zawiera, jak korzystać