Aktualizacja struktur logicznych dla sprawozdań finansowych


Publikacja nowych i zaktualizowanych struktur logicznych dla sprawozdań finansowych

Na stronie www.gov.pl/web/kas/struktury-e-sprawozdan zostały opublikowane następujące struktury logiczne dla niektórych rodzajów sprawozdań finansowych:

 1. Nowe struktury dla funduszy inwestycyjnych:
  1. FunduszInwestycyjnyStrukturyDanychSprFin_v1-3.xsd
  2. FunduszInwestycyjny_v1-3.xsd
  3. FunduszInwestycyjnyPolaczony_v1-3.xsd
  4. FunduszInwestycyjnyPolaczonySubfundusze_v1-3.xsd
 2. Zaktualizowane struktury dla banków:
  1. BankStrukturyDanychSprFin_v1-3.xsd
  2. BankWTysiacach(1)_v1-3.xsd
  3. BankWZlotych(1)_v1-3.xsd

Powyższe struktury logiczne obowiązują dla sprawozdań sporządzanych od dnia 1 listopada 2020 r. (niezależnie od tego za jaki okres są sporządzane). Do tego czasu korzystanie z nich jest dopuszczalne, ale nie jest obowiązkowe.

e-Sprawozdania Finansowe

Informacje o sprawozdaniach finansowych sporządzanych elektronicznie, kto i jak może je złożyć