Aktualizacja środowiska testowego oraz produkcyjnego dla wysyłki JPK, CUK i ALK


Informujemy o aktualizacji środowiska testowego oraz produkcyjnego dla wysyłki JPK, CUK i ALK

8 marca 2022 roku udostępniliśmy zaktualizowane środowisko testowe dla wysyłki plików JPK, CUK i ALK.

10 marca 2022 roku udostępniliśmy zaktualizowane środowisko produkcyjne dla wysyłki plików JPK, CUK i ALK.

Środowisko testowe oraz produkcyjne zostały dostosowane do obsługi nowych wzorów formularzy JPK_EWP(3) i JPK_FA(4).

Jednolity Plik Kontrolny

JPK_VAT, JPK na żądanie, struktury JPK, narzędzia do tworzenia i wysyłania JPK_VAT, aplikacja e-Mikrofirma