Aktualizacja specyfikacji interfejsów usług JPK


Informujemy o publikacji nowej wersji specyfikacji interfejsów usług JPK

28 maja 2021 roku na stronie Portalu Podatkowego w zakładce Jednolity Plik Kontrolny została opublikowana zaktualizowana specyfikacja interfejsów usług JPK, wersja 3.4. 

Nowa wersja dokumentacji została uzupełniona o: 

  • modyfikację dotyczącą nowo obsługiwanych dokumentów CUK(2) i ALK(1),
  • nowe kody błędów terminalnych 425 i 426.

Pliki do pobrania

Schematy, przykładowe pliki, broszura informacyjna