Aktualizacja aplikacji Klient JPK WEB


Informujemy o udostępnieniu nowej wersji aplikacji Klient JPK WEB

Informujemy, o udostępnieniu nowej wersji aplikacji Klient JPK WEB, służącej podpisywaniu i wysyłaniu wszystkich Jednolitych Plików Kontrolnych do systemu Ministerstwa Finansów.

Nowa wersja zaktualizowania została pod kątem zmienionej struktury JPK_EWP, która obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Bezpłatne narzędzia

Przygotowanie, generowanie, wizualizacja JPK_VAT z deklaracją oraz podpisywanie i wysyłanie wszystkich plików JPK

JPK na żądanie

Struktury JPK na żądanie: jak przygotować i przekazać plik, jak go skorygować, Aplikacja Klient JPK WEB