Aktualizacja aplikacji Klient JPK 2.0. i e-mikrofirma


Informujemy o możliwej konieczności aktualizacji aplikacji Klient JPK 2.0 oraz e-mikrofirma w celu wysyłki JPK

Ministerstwo Finansów informuje, że w dniach 24-25.09.2019 r. mogły występować utrudnienia z automatyczną aktualizacją aplikacji Klient JPK i e-mikrofirma.

Jeżeli aplikacje nie były zaktualizowane po 23.08.2019 r. pojawiał się błąd wysyłki związany z użyciem starego certyfikatu klucza do szyfrowania.

W takim przypadku prosimy o powtórzenie próby aktualizacji aplikacji. Po aktualizacji prosimy o zamknięcie i ponowne uruchomienie aplikacji oraz ponowne przesłanie pliku JPK_VAT.

Jednolity Plik Kontrolny

Informacje ogólne o JPK, w tym JPK_VAT i JPK_GV, kto i kiedy składa, jak wypełnić i wysłać plik