Aktualizacja aplikacji e-mikrofirma


Ministerstwo Finansów informuje o udostępnieniu aktualizacji aplikacji e-mikrofirma służącej do przesyłania plików JPK

Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu 01.11.2019 r. została udostępniona aktualizacja aplikacji e-mikrofirma.

W aplikacji został dodany znacznik MPP, którego zaznaczenie spowoduje umieszczenie na fakturze adnotacji „Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP)”. Zmiana została dokonana w związku z wejściem w życie od 01.11.2019 r. nowych regulacji, dotyczących mechanizmu podzielonej płatności.

Aktualizacja aplikacji e-mikrofirma jest wykonywana podczas jej uruchamiania.

Jednolity Plik Kontrolny

Informacje ogólne o JPK, w tym JPK_VAT i JPK_GV, kto i kiedy składa, jak wypełnić i wysłać plik