Aktualizacja aplikacji e-mikrofirma oraz Klient JPK_WEB


Informujemy o aktualizacji aplikacji e-mikrofirma oraz Klient JPK_WEB

30 marca 2022 roku udostępniliśmy zaktualizowane narzędzia e-mikrofirma oraz Klient JPK_WEB
• e-mikrofirma została dostosowana do obsługi struktury JPK_FA(4)
• Klient JPK_WEB został dostosowany do obsługi struktury JPK_FA(4) oraz JPK_EWP(3)
Aplikacje e-mikrofirma oraz Klient JPK_WEB dostępne są na Portalu Podatkowym w zakładce JPK_VAT z deklaracją - Bezpłatne narzędzia

JPK_VAT z deklaracją

Dla plików JPK_V7M (przy rozliczeniach miesięcznych) i JPK_V7K (przy kwartalnych), przesyłanych za okresy od 1 października 2020 r. przez wszystkich przedsiębiorców i korekt za te okresy