Aktualizacja API Krajowego Systemu e-Faktur na środowisku testowym


Informujemy o aktualizacji na środowisku testowym Krajowego Systemu e-Faktur

16 maja 2024 r. w godzinach od 09:00 do 19:00 na środowisku testowym planowana jest aktualizacja API Krajowego Systemu e-Faktur.

Aktualizacja API Krajowego Systemu e-Faktur do wersji 2.6.1 obejmuje:

  • dodanie możliwości generowania UPO w wersji v4 (UPO na części), 
  • dodanie walidacji sprawdzającej czy przesłano paczki faktur dla procesu wysyłki wsadowej, 
  • dodanie informacji o identyfkatorze powiązanym NIP/PESEL w response usługi InitSession i InitToken,
  • dodanie do listy wyświetlanych Tokenów w Query/Credential/Sync tokenów dla identyfikatora powiązanego,
  • rozszerzenie response dla Query/Credential/Sync o informacje o identyfikatorze powiązanym - associatedIdentifier,
  • rozszerzenie listy posiadanych uprawnień o uprawnienia pochodzące z identyfikatora powiązanego NIP/PESEL,
  • obsługę uprawnień dla biur rachunkowych.

W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do środowisk testowych: API Krajowego Systemu e-Faktur oraz Aplikacji Podatnika KSeF.

Przepraszamy za utrudnienia.