Aktualizacja API Krajowego Systemu e-Faktur i Aplikacji Podatnika KSeF na środowisku produkcyjnym


Informujemy o aktualizacji API Krajowego Systemu e-Faktur i Aplikacji Podatnika KSeF na środowisku produkcyjnym

4 grudnia 2023 r. w godzinach od 13.00 do 20.00 na środowisku produkcyjnym planowana jest aktualizacja API Krajowego Systemu e-Faktur i Aplikacji Podatnika KSeF.

Aktualizacja API Krajowego Systemu e-Faktur do wersji 2.0.4 obejmuje:

  • zmianę struktury dokumentu z historią zmian,
  • zmianę typu w Query Invoice Detail dla amountType,
  • poprawę błędu braku autoryzacji przy zapytaniu o uprawnienia dla JST czy GRV dla uprawnienia subunit_manage,
  • zmianę Specyfikacji Interfejsu w zakresie opisów i linków do yamli,
  • przywrócenie finalnego statusu 200 dla procesu sesji,
  • poprawę kodowania dla pola telefon na kroku archiwizacji faktury,
  • oznaczenie pola tradeName w SubjectNameType jako opcjonalne,
  • optymalizacja zapytań o faktury,
  • zmianę przykładowej odpowiedzi dla nieautoryzowanego zapytana o sprawdzenie statusu przetwarzania na podstawie numeru referencyjnego,
  • zmianę typu z SubjectNameType na SubjectCompleteNameType w SessionContextType (usunięcie pola tradeName) dla odpowiedzi z żądania o rozpoczęcie sesji,
  • poprawę błędu dotyczącego wysyłania: faktury rozliczeniowej, korekty faktury zaliczkowej, korekty faktury rozliczeniowej, korekty faktury zbiorczej, która zawiera dwa lub więcej numerów wcześniejszych faktur zaliczkowych,
  • stopniowe wprowadzanie poprawek do kontraktu usług wymuszające poprawność typu danych.

Aktualizacja Aplikacji Podatnika KSeF 1.4.3 obejmuje:

   • zmiany w wizualizacji PDF e-Faktur,
   • dostosowanie do wersji API KSeF 2.0.3,
   • prezentowanie informacji o środowisku w komponencie informującym o błędzie,
   • dodanie endpoint zwracającego aktualną wersję aplikacji mobilnej.

W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do tych środowisk.

Przepraszamy za utrudnienia.