Aktualizacja API Krajowego Systemu e-Faktur i Aplikacji Podatnika KSeF na środowiskach testowych


Informujemy o aktualizacjach na środowiskach testowych Krajowego Systemu e-Faktur

16 października 2023 r. w godzinach od 14:00 do 16:00 na środowisku testowym planowana jest aktualizacja API Krajowego Systemu e-Faktur i Aplikacji Podatnika KSeF.

Aktualizacja API Krajowego Systemu e-Faktur do wersji 2.0.3 obejmuje:

  • zmianę przykładowej odpowiedzi dla nieautoryzowanego zapytana o sprawdzenie statusu przetwarzania na podstawie numeru referencyjnego,
  • zmianę typu z SubjectNameType na SubjectCompleteNameType w SessionContextType (usunięcie pola tradeName) dla odpowiedzi z żądania o rozpoczęcie sesji,
  • poprawę błędu dotyczącego wysyłania: faktury rozliczeniowej, korekty faktury zaliczkowej, korekty faktury rozliczeniowej, korekty faktury zbiorczej, która zawiera dwa lub więcej numerów wcześniejszych faktur zaliczkowych.

Aktualizacja Aplikacji Podatnika KSeF obejmuje:

  • dostosowanie do wersji API KSeF 2.0.3,
  • prezentowanie informacji o środowisku w komponencie informującym o błędzie.

W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dostępie do tych środowisk.

Przepraszamy za utrudnienia.