Komunikaty techniczne


Bieżące informacje na temat zmian i ewentualnych utrudnień w funkcjonowaniu usług i narzędzi udostępnianych przez Ministerstwo Finansów

Nowa wersja wtyczki do interaktywnych formularzy PDF v 8.0.0

Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersje wtyczki do podpisywania i przesyłania danych z interaktywnych formularzy PDF

opublikowano: 28.12.2020

Przesyłanie e-Sprawozdań finansowych

Informujemy o planowanym wdrożeniu nowej wersji schemy dla metryki eSprawozdań Finansowych

opublikowano: 22.12.2020

Problemy techniczne z plikiem płaskim

Informujemy o problemach technicznych z Wykazem podatników VAT

opublikowano: 18.12.2020

Robocza wersja schemy dla CUK-1

informujemy o udostępnieniu nowej, roboczej wersji wzoru dokumentu elektronicznego CUK-1

opublikowano: 08.12.2020

Prace serwisowe e-Sprawozdania Finansowe

Informujemy o możliwych utrudnieniach w e-Sprawozdaniach finansowych spowodowanych pracami serwisowymi

opublikowano: 03.12.2020

Prace serwisowe na koncie podatnika

Informujemy o możliwych utrudnieniach, które mogą wystąpić na koncie podatnika

opublikowano: 03.12.2020

Prace serwisowe na środowisku produkcyjnym do przesyłania JPK

Informujemy o czasowej niedostępności środowiska produkcyjnego do przesyłania JPK

opublikowano: 01.12.2020

Składanie PIT-11 drogą elektroniczną

Informujemy o czasowym wyłączeniu możliwości składania PIT-11 w wersji niższej niż aktualnie obowiązująca - czyli 26

opublikowano: 30.11.2020

Prace serwisowe na środowisku testowym do przesyłania JPK

Informujemy o planowanych pracach serwisowych na środowisku testowym do przesyłania JPK

opublikowano: 16.11.2020

Przywrócono dostępność bezpłatnych narzędzi do obsługi JPK_VAT z deklaracją

Informujemy o przywróceniu dostępności bezpłatnych narzędzi do obsługi JPK_VAT z deklaracją

opublikowano: 09.11.2020

Utrudnienia w korzystaniu z bezpłatnych narzędzi do obsługi JPK_VAT z deklaracją

Informujemy o utrudnieniach w korzystaniu z bezpłatnych narzędzi do obsługi JPK_VAT z deklaracją

opublikowano: 06.11.2020

Utrudnienia w przetwarzaniu plików JPK

Informujemy o możliwych utrudnieniach w przetwarzaniu plików JPK

opublikowano: 06.11.2020