Kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej


Chcesz obliczyć wysokość odsetek od zaległości podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej od podatku? Skorzystaj z kalkulatora


Kalkulator służy do obliczenia wysokości odsetek od zaległości podatkowych, według określonych stawek odsetek w przypadku wystąpienia zaległości podatkowej oraz wysokość opłaty prolongacyjnej.


Czym jest zaległość podatkowa


Zaległością podatkową jest podatek, który nie został zapłacony w terminie.


Czym jest opłata prolongacyjna


Opłata prolongacyjna powstaje w wyniku odroczenia terminu płatności podatku (lub zaległości podatkowej) lub rozłożenia płatności na raty. Stawka opłaty jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę.


Jak skorzystać z kalkulatora
    1. wybierz co chcesz obliczyć: odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną,

    2. wpisz kwotę zobowiązania, którą powinieneś uregulować,

    3. wskaż termin, w którym powinieneś uregulować zobowiązanie,

    4. wskaż termin, w którym rzeczywiście uregulowałeś zobowiązanie,

    5. wybierz stawkę odsetek (dla odsetek za zwłokę).Uwaga: kalkulator oblicza opłatę prolongacyjną dla podatku, a nie zaległości podatkowej. Podatnik musi złożyć wniosek do terminu płatności - najpóźniej w dniu jego płatności. Jeśli wniosek zostanie złożony po tym terminie, powstanie tzw. zaległość podatkowa.


Kalkulator nalicza odsetki od następnego dnia po terminie płatności zobowiązania z uwzględnieniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.


Odsetki za zwłokę i opłatę prolongacyjną zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot, które wynoszą mniej niż 50 groszy, pomija się, a końcówki kwot, które wynoszą 50 i więcej groszy, podwyższa się do pełnych złotych .
Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza 8,70 zł.


Pamiętaj: wyliczenia mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy roszczeń w stosunku do Ministerstwa Finansów.

Wynik

Okres
Ilość dni
Stopa procentowa

Chcesz zachować obliczenie?

Jeśli chcesz otrzymać obliczenie pocztą elektroniczną, podaj nam swój e-mail.
Nie zachowujemy podanych w kalkulatorze adresów e-mail.

Pokaż całą tabelę Pokaż pierwsze 5 wierszy tabeli