Kalkulator odsetek ustawowych


Chcesz obliczyć wysokość odsetek ustawowych od niezapłaconych należności? Skorzystaj z kalkulatora


Uwaga! Kalkulator nie oblicza odsetek od zaległości podatkowych.

Kalkulator służy do obliczenia wysokości odsetek ustawowych od niezapłaconych należności.


Jak skorzystać z kalkulatora  1. wybierz rodzaj odsetek,

  2. wpisz kwotę zobowiązania,

  3. wskaż datę, od której naliczane są odsetki,

  4. wskaż termin uregulowania zobowiązania.


Uwaga: podając datę, od której naliczane są odsetki, uwzględnij postanowienia umowne co do terminu płatności.

Kalkulator dokonuje obliczeń od 1.01.1999 roku.


Pamiętaj: wyliczenia mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy roszczeń w stosunku do Ministerstwa Finansów.

Wynik

Okres
Ilość dni
Stopa procentowa

Chcesz zachować obliczenie?

Jeśli chcesz otrzymać obliczenie pocztą elektroniczną, podaj nam swój e-mail.
Nie zachowujemy podanych w kalkulatorze adresów e-mail.

Pokaż całą tabelę Pokaż pierwsze 5 wierszy tabeli