Komunikaty techniczne


Zmiana certyfikatu klucza publicznego do środowiska produkcyjnego JPK

Ministerstwo Finansów informuje o udostępnieniu nowego certyfikatu klucza publicznego dla środowiska produkcyjnego JPK

: 23.08.2019

Prace serwisowe w usłudze JPK związane z wymianą certyfikatu klucza publicznego

Ministerstwo Finansów informuje o przerwie w działaniu usługi JPK w związku z pracami serwisowymi

: 22.08.2019

Prace serwisowe, związane z wymianą certyfikatów kluczy publicznych

Ministerstwo Finansów informuje o pracach serwisowych, związanych z wymianą certyfikatów kluczy publicznych, służących do szyfrowania klucza szyfrującego w środowisku testowym i produkcyjnym usługi

: 30.07.2019

Prace serwisowe JPK

Ministerstwo Finansów informuje o możliwych utrudnieniach w wysyłce plików JPK_VAT

: 25.07.2019

Prace serwisowe w systemie JPK

Ministerstwo Finansów informuje o możliwych utrudnieniach w korzystania z usługi JPK

: 27.06.2019

Środowisko produkcyjne JPK

Ministerstwo Finansów przekazuje informację dotyczącą środowiska produkcyjnego systemu JPK

: 06.06.2019

Utrudnienia podczas wysyłania plików JPK

Możliwe utrudnienia podczas wysyłania plików JPK oraz odbierania UPO

: 25.04.2019

Aktualizacja aplikacji Klient JPK 2.0

Ministerstwo Finansów informuje o możliwości aktualizacji aplikacji Klient JPK 2.0 służącej do wysyłki plików JPK

: 14.03.2019

Prace serwisowe JPK

Możliwe utrudnienia w wysyłce plików JPK_VAT podpisywanych przez podpisy z certyfikatami unijnymi

: 14.03.2019

Interfejs do przesyłania danych JPK od mikroprzedsiębiorstw

Ministerstwo Finansów udostępniło oprogramowanie środowiska produkcyjnego i testowego systemu JPK dla mikroprzedsiębiorstw

: 08.03.2019

Zmiana adresu URL

Zmiana adresu URL do struktur logicznych JPK

: 22.02.2019

Adres e-mail pomocy technicznej JPK

Ministerstwo Finansów udostępniło adres e-mail służący do zadawania pytań technicznych dotyczących JPK

: 31.12.2018