Komunikaty techniczne


Okno serwisowe w usługach resortu finansów

Informujemy o pracach serwisowych w usługach resortu finansów

opublikowano: 16.01.2023

Tymczasowe wyłączenie metody logowania SSO za pomocą danych podatkowych do e-Urzędu.

Informujemy o tymczasowym wyłączenie metody logowania SSO za pomocą danych podatkowych do e-Urzędu.

opublikowano: 01.11.2023

Prace serwisowe w usłudze Twój e-PIT

Informujemy o planowanych pracach serwisowych w usłudze Twój e-PIT

opublikowano: 01.10.2023

Prace serwisowe w usługach resortu finansów

Informujemy o planowanych pracach serwisowych w infrastrukturze sieciowej resortu finansów (e-dokumenty.mf.gov.pl oraz e-mikrofirma.mf.gov.pl)

opublikowano: 01.10.2023

Tymczasowe wyłączenie metody logowania SSO za pomocą danych podatkowych do e-Urzędu.

Informujemy o tymczasowym wyłączenie metody logowania SSO za pomocą danych podatkowych do e-Urzędu.

opublikowano: 01.03.2023

Prace serwisowe w usłudze Twój e-PIT

Informujemy o planowanych pracach serwisowych w usłudze Twój e-PIT

opublikowano: 01.03.2023

Prace serwisowe w aplikacji e-mikrofirma

Informujemy o planowanych pracach serwisowych w aplikacji e-mikrofirma

opublikowano: 28.12.2022

Prace serwisowe na Portalu Podatkowym

Informujemy o pracach serwisowych na Portalu Podatkowym związanych z podpisywaniem dokumentów

opublikowano: 28.12.2022

Prace serwisowe w rejestrze należności publicznoprawnych

Informujemy o możliwych utrudnieniach, które mogą wystąpić w rejestrze należności publicznoprawnych

opublikowano: 20.12.2022

Prace serwisowe na środowiskach testowych KSeF

Informujemy o pracach serwisowych na środowiskach testowych KSeF

opublikowano: 20.12.2022

Aplikacja Podatnika KSeF - nowa wersja przedprodukcyjna (Demo) oraz produkcyjna

Informacje o nowej wersji przedprodukcyjnej (Demo) oraz produkcyjnej Aplikacji Podatnika KSeF

opublikowano: 12.12.2022

Prace serwisowe w e-Urzędzie Skarbowym

Informujemy o planowanych pracach serwisowych w e-Urzędzie Skarbowym

opublikowano: 12.12.2022