Komunikaty techniczne


Problemy techniczne przy pobieraniu UPO

Informujemy o możliwych opóźnieniach w zakresie wystawiania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

opublikowano: 31.01.2022

Rozliczenie VAT za styczeń 2022 roku na nowym wzorze JPK_VAT z deklaracją

Nowe wzory JPK_VAT z deklaracją od 1 stycznia 2022 roku

opublikowano: 31.01.2022

Tymczasowe wyłączenie logowania aplikacją mObywatel

Informujemy o tymczasowym wyłączeniu logowania aplikacją mObywatel w związku z pracami serwisowymi

opublikowano: 31.01.2022

Aktualizacja bezpłatnych narzędzi dla JPK_VAT z deklaracją

Informujemy o aktualizacji bezpłatnych narzędzi do generowania i wysyłania JPK_VAT z deklaracją

opublikowano: 28.01.2022

Prace serwisowe na Bramce UBD

Informujemy o przerwie w dostępie do usługi Bramka UBD

opublikowano: 21.01.2022

Przypominamy o korzystaniu z aktualnej wersji wtyczki e-Deklaracje

Przypominamy o konieczności aktualizacji wtyczki do przesyłania interaktywnych formularzy PDF

opublikowano: 18.01.2022

Aktualizacja środowiska produkcyjnego dla wysyłki JPK, CUK i ALK

Informujemy o aktualizacji środowiska produkcyjnego dla wysyłki JPK, CUK i ALK

opublikowano: 18.01.2022

Okno serwisowe w usługach resortu finansów

Informujemy o pracach serwisowych w usługach resortu finansów

opublikowano: 14.01.2022

Prace serwisowe na środowisku produkcyjnym do przesyłania JPK, CUK i ALK

Informujemy o planowanych pracach serwisowych na środowisku produkcyjnym do przesyłania plików JPK, CUK i ALK

opublikowano: 13.01.2022

Aktualizacja środowiska testowego do wysyłki JPK, CUK i ALK

Informujemy o aktualizacji środowiska testowego do wysyłki JPK, CUK i ALK

opublikowano: 13.01.2022

Aktualizacja broszury informacyjnej dotyczącej JPK_VAT z deklaracją

Informujemy o publikacji broszury informacyjnej dotyczącej JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2)

opublikowano: 05.01.2022

Nowe wzory struktur JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2) dostępne na ePUAP

Informujemy o publikacji nowych wzorów struktur JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2) na ePUAP

opublikowano: 27.12.2021