Regulamin korzystania z kreatora


Tu znajdziesz regulamin korzystania z kreatora

16.04.2024

Regulamin korzystania z Kreatora wniosku ORD-IN

 1. Informacje wstępne

  1. Kreator wniosku ORD-IN (dalej: „Kreator”) jest interaktywnym formularzem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (dalej: „wniosek ORD-IN”). Wniosek składany jest przez osobę, która chce uzyskać interpretację przepisów prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie.
  2. Właścicielem Kreatora jest Minister Finansów.
  3. Wypełnienie wniosku ORD-IN przy pomocy Kreatora ma ułatwić właściwe sporządzenie tego wniosku. Formularz zawiera wskazówki, przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową. Wskazówki dotyczą informacji, jakie należy podać w kolejnych polach wniosku.
  4. Stosowanie Kreatora nie jest obowiązkowe, jednak zmniejsza ryzyko błędnego wypełnienia wniosku ORD-IN.
  5. Kreator został przygotowany przez Krajową Administrację Skarbową i jest udostępniany bezpłatnie.
 2. Korzystanie z Kreatora

  1. Użytkownikiem jest każda osoba, która korzysta z przygotowanego przez Krajową Administrację Skarbową Kreatora.
  2. Użytkownik za pomocą Kreatora może prawidłowo wypełnić wniosek ORD-IN.
  3. Kreator jest dostępny na stronach:

   oraz na stronie Krajowej Informacji Skarbowej, w zakładce Załatwianie spraw – Wydawanie interpretacji

  4. Użytkownik wypełnia wniosek ORD-IN przy pomocy Kreatora w przeglądarce internetowej. Do prawidłowego korzystania z Kreatora użytkownik powinien posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do internetu (komputer, smartfon, itp.) oraz łącze telekomunikacyjne umożliwiające dostęp do internetu.
  5. Przed wypełnieniem każdego pola użytkownik powinien zapoznać się ze wskazówkami wypełniania.
  6. Przechodzenie pomiędzy kolejnymi częściami wniosku umożliwia przycisk: poprzedni krok/następny krok.
  7. Na każdym etapie wypełniania wniosku ORD-IN użytkownik może przeglądać wprowadzone wcześniej dane.
  8. Kreator umożliwia zapisanie wypełnionego wniosku na własnym urządzeniu użytkownika.
  9. Zapisany wniosek ORD-IN użytkownik może podpisać elektronicznie i przesłać:
    • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres ePUAP/KIS/wnioski,
    • jako załącznik do pisma ogólnego w e-Urzędzie Skarbowym.

   Jeżeli Użytkownik wysyła skan wniosku podpisany odręcznie, musi go także podpisać podpisem elektronicznym.

  10. Zapisany Wniosek ORD-IN użytkownik może też wydrukować i po podpisaniu przesłać w sposób tradycyjny na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała.
 1. Ochrona danych osobowych

  1. Wniosek ORD-IN, wypełniony przy pomocy Kreatora, w tym zawarte w nim dane osobowe, może być zapisany na urządzeniu użytkownika.
  2. Zamknięcie Kreatora w trakcie wypełniania wniosku ORD-IN bez zapisania na urządzeniu użytkownika, spowoduje utratę wprowadzonych danych i konieczność ponownego wpisania wszystkich danych we wniosku.
  3. Treści wpisywane przez użytkownika we wniosku w trakcie wypełniania, w tym dane osobowe, nie są przekazywane do administracji skarbowej.
 2. Logi systemowe oraz cookies

  1. Kreator gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne dane informatyczne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych i statystycznych.
  2. Kreator stosuje mechanizm cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer www zapisuje na urządzeniu użytkownika, w przeglądarce internetowej. Cookies używane są do bieżącej optymalizacji serwisu, ułatwiają użytkownikowi korzystanie z Kreatora, a także używane są w celach statystycznych.
  3. Korzystając z Kreatora użytkownik wyraża zgodę na instalację cookies na jego urządzeniu. Jeżeli Użytkownik nie chce, by pliki cookies były instalowane na jego urządzeniu, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie instalowania plików cookies. W każdej chwili może też usunąć z pamięci swojego urządzenia pliki cookies zapisane w trakcie przeglądania serwisu. Ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z serwisu.
  4. Właściciel Kreatora wykorzystuje narzędzie Google Analytics do analizy ruchu na stronie internetowej oraz aktywności dotyczących jej przeglądania. Mechanizm ten pozwala na zbieranie zanonimizowanych danych o zachowaniu użytkownika w trakcie sesji w serwisie, takich jak wyświetlone strony i czas na nich spędzony, dane o urządzeniu i systemie operacyjnym użytkownika oraz dane o interakcji użytkownika ze stroną (na przykład kliknięcia na linki). Dane te wykorzystywane są do optymalizacji i rozwoju serwisu. Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics można uzyskać na stronie: cookies oraz Polityce prywatności Google Analytics.
 3. Postanowienia końcowe

  1. Właściciel Kreatora nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Kreatora z przyczyn od niego niezależnych.
  2. Właściciel Kreatora nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z regulaminem działania użytkownika.
  3. Właściciel Kreatora zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Kreatorze, zmian regulaminu oraz do czasowego zawieszenia działania Kreatora.
  4. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Kreatora.
  5. Użytkownik może zgłosić uwagi związane z działaniem Kreatora na adres e-mail: uwagi.kreator@mf.gov.pl
  6. W sprawach nieuregulowanych w tym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
 4. Powiązane przepisy prawa

  1. Możliwość złożenia wniosku ORD-IN wynika z art. 14b §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
  2. Wzór wniosku ORD-IN określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.
  3. Kreator wniosku ORD-IN udostępniony został na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.