Statystyka e-Deklaracje


Sprawdź informacje o liczbie dokumentów elektronicznych i papierowych złożonych do systemu e-Deklaracje


W statystykach znajdziesz liczbę dokumentów złożonych do systemu resortu finansów e-Deklaracje z podziałem na dokumenty złożone papierowo i elektronicznie.


Prezentowane statystyki możesz pobrać w formacie PDF lub XSLX.