Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
1

1

0

Przesuniecie obowiązku raportoweg o cenach transferowych TPRP i TPRC.

Kategoria: CIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_CIT_114212
Data zgłoszenia: 19.03.2020
Status pomysłu: Wyjaśnione
Z uwagi na fakt, że opublikowane przez Ministerstwo Finansów schemy TPRC i TPRP nie są dopracowane pod kątem praktycznej możliwości ujęcia transakcji z podmiotami powiązanymi - sugeruję w roku 2020 powrócić do poprzedniego formularza CIT-TP, a obecny dopracować wspólnie z podatnikami. Obecna pandemia skutecznie uniemożliwia współpracę z informatykami, który współpracują z podatnikiem nad wdrożeniem nowej schemy do systemy księgowego podatnika. Braki kadrowe spowodowane pandemią spowolnią prace nad wdrożeniem. W praktyce do września podatnikom zostało 6 miesięcy - jest to bardzo mało czasu by wdrożyć zupełnie nowy układ raportowania.
Odpowiedź MF:
Oprócz schematów dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych (https://www.gov.pl/web/finanse/struktury-tpr) przygotowaliśmy również formularze interaktywne (TPR-C - https://www.podatki.gov.pl/cit/e-deklaracje-cit/formularze-cit/#TPR-C i TPR-P - https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/#TPR-P), które umożliwiają wywiązanie się z nałożonych obowiązków bez ponoszenia kosztu zakupu specjalistycznego oprogramowania.

Aby ułatwić sporządzenie informacji TPR przygotowaliśmy natomiast projekt wyjaśnień „Pytania i odpowiedzi dotyczące informacji TPR-C i TPR-P za 2019 r.”, który znajduje się obecnie w konsultacjach podatkowych (https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe---wyjasnienia-w-sprawie-dotyczace-informacji-tpr-c-i-tpr-p-za-2019-r-formularzy-inte). W tej chwili nie przewidujemy powrotu do raportowania w oparciu o sprawozdania (CIT-TP/PIT-TP).