Pytania i odpowiedzi e-Urząd Skarbowy


Jak działa usługa e-Urząd Skarbowy

×
 • To serwis na podatki.gov.pl, w którym klienci Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) szybko, łatwo i kompleksowo załatwią swoje sprawy podatkowe. Zrobią to w dowolnym momencie i korzystając z dowolnego urządzenia. Aby z niego skorzystać, wystarczy zalogować się przez login gov.pl (tj. profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną), danymi podatkowymi lub aplikacją mObywatel.

  Dzięki personalizacji danych w e-Urzędzie Skarbowym zalogowany użytkownik ma dostęp do przeznaczonych dla niego informacji i usług.

 • Znajdziesz tu takie usługi jak:

  • Twój e-PIT (czyli zeznanie podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38),
  • e-mikrofirma (bezpłatną aplikację do generowania i wysyłania JPK),
  • Mandaty - wykaz twoich mandatów karnych,
  • Płatności online,
  • Zwroty podatków,
  • Akty notarialne,
  • Historia deklaracji,
  • Pełnomocnictwa

  Uzyskasz dostęp do:

  • swoich aktualnych danych, a jeśli prowadzisz działalność, to również danych tej działalności,
  • informacji o swoim indywidualnym rachunku podatkowym, tzw. mikrorachunku podatkowym, na który wpłacisz należne podatki,
  • złożonych i otrzymanych dokumentów,
  • historii płatności,
  • historii logowania,
  • informacji o udzielnych pełnomocnictwach.

  Złożysz do urzędu skarbowego:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia:
   • o niezaleganiu lub stanie zaległości w podatkach,
   • o dochodach,
   • o wysokości dochodu i składkach,
  • Zgłoszenie ZAP-3,
  • Pismo ogólne,
  • Wniosek o stwierdzenie nadpłaty
  • Pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczania wpłaty,
  • Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań,
  • Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (tzw. czynny żal),
  • Zawiadomienie ZAW-NR,
  • Pełnomocnictwo UPL-1/Zawiadomienie OPL-1

  Złożysz do Krajowej Informacji Skarbowej:

  • Pismo WIS

  Platforma zapewni również pełną transakcyjność (m.in. przez elektroniczne płatności online) dla wszystkich udostępnianych e-usług, funkcjonalności.

  W e-Urzędzie Skarbowym systematycznie będą się pojawiać nowe usługi, co umożliwi kompleksową obsługę użytkowników.

 • Nie. Do e-Urzędu Skarbowego zalogujesz się na stronie podatki.gov.pl.

 • Jeśli chcesz skorzystać z usług e-Urzędu Skarbowego złóż formularz ZAP-3 w urzędzie skarbowym.

 • Jeśli chcesz skorzystać z usług e-Urzędu Skarbowego złóż formularz ZAP-3 w urzędzie skarbowym.

 • Do e-Urzędu Skarbowego możesz się zalogować:

  1. przez login.gov.pl (tj. profil zaufany, aplikację mObywatel, bankowość elektroniczną lub e-dowód)

   Będziesz mieć pełny dostęp do swoich danych (zakładka Twoje dane) i wszystkich usług e-Urzędu Skarbowego.

  2. twoimi danymi podatkowymi (PESEL lub NIP i kwota przychodów)

   Będziesz mieć dostęp do swoich danych (zakładka Twoje dane) i usługi Twój e-PIT. Pozostałe usługi e-Urzędu Skarbowego będą niedostępne.

   Aby się zalogować danymi podatkowymi, przygotuj:

   • PESEL lub NIP i datę urodzenia
   • łączną kwotę przychodu z zeznania za 2022 r.
   • jedną z kwot z jednej, dowolnej informacji od płatnika za 2023 r. (np. z PIT-11 od Twojego pracodawcy),
   • kwotę nadpłaty/podatku do zapłaty z zeznania za 2022 r.
 • Zakres danych dostępnych w e-Urzędzie Skarbowym zależy od wybranej przez ciebie metody logowania.

  Po zalogowaniu przez login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna) lub aplikację mObywatel będziesz mieć pełny dostęp do swoich danych i wszystkich usług e-Urzędu Skarbowego.

  Jeśli zalogujesz się danymi podatkowymi, będziesz mieć ograniczony dostęp do usług e-Urzędu Skarbowego, tj. wyłącznie do Twojego e-PIT i do swoich danych (zakładka Twoje dane).

 • Użytkownik zalogowany danymi podatkowymi ma dostęp do swoich danych i usługi Twój e-PIT. Pozostałe usługi e-Urzędu Skarbowego będą niedostępne.

  Aby uzyskać dostęp do pozostałych usług, zaloguj się przez login.gov.pl lub aplikację mObywatel.

 • Do korzystania z e-Urzędu Skarbowego nie jest wymagana rejestracja użytkownika. Zaloguj się jedną z dostępnych metod, by uzyskać dostęp do swojego konta w e-Urzędzie Skarbowym

 • Każde logowanie do naszych usług jest rejestrowane, a użytkownik posiada dostęp do swojej historii logowania.

 • Nie, po zalogowaniu się do e-Urzędu Skarbowego będziesz mieć dostęp do wszystkich usług udostępnianych w serwisie, w tym do usługi Twój e-PIT.

 • Nie, korzystanie z e-Urzędu Skarbowego jest dobrowolne.

 • Nie ma takiej potrzeby. Nasze usługi są dostępne za pośrednictwem aplikacji webowej z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika.

 • Tak, ale to nie wszystko. W e-Urzędzie Skarbowym zapłacisz:

  • należność na indywidualny rachunek podatkowy (PIT, CIT, VAT),
  • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatek od spadków i darowizn (SD),
  • opłatę skarbową,
  • pozostałe podatki i należności niepodatkowe,
  • mandat karny,
  • daninę solidarnościową (DSF-1), opłatę od napojów alkoholowych (ALK-1), opłatę cukrową (CUK-1), opłatę za reklamę napojów alkoholowych (DRA-2), podatek od sprzedaży detalicznej (PSD-1), opłatę za udzieloną informację lub wpisanie/wypisanie z rejestru zastawów skarbowych (WRO).
 • Nie trzeba mieć kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Każde pismo wysłane przez zalogowanego użytkownika e-Urzędu Skarbowego zostanie w jego imieniu opatrzone pieczęcią kwalifikowaną Szefa KAS. W takiej pieczęci dodamy identyfikator oraz imię i nazwisko użytkownika.

 • Tak, będzie to można zrobić przez usługę e-mikrofirma, udostępnianą w e-Urzędzie Skarbowym.

 • Aby złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia w imieniu innej osoby fizycznej lub innego podmiotu niebędącego osobą fizyczną za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego musisz posiadać pełnomocnictwo ogólne PPO-1.

  Osoby, które nie posiadają aktualnych pełnomocnictw ogólnych mają zablokowaną taką możliwość.

 • e-Urząd Skarbowy umożliwia złożenie pełnomocnictwa UPL-1 w swoim imieniu lub imieniu innej osoby fizycznej czy innego podmiotu niebędącego osobą fizyczną – jeśli użytkownik jest pełnomocnikiem zawodowym (adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym) i składa uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa UPL-1.

 • Tak, ale musisz posiadać udzielone pełnomocnictwo UPL-1 od osoby, w imieniu której chcesz złożyć zgłoszenie ZAP-3.

 • Tak, e-Urząd Skarbowy umożliwia przeglądanie deklaracji elektronicznych oraz ich wizualizację, pobranie i wydrukowanie, z poziomu zakładki Historia deklaracji.

 • Informacja o złożonym zeznaniu będzie widoczna w zakładce „Historia deklaracji”, po przetworzeniu dokumentu w bazie danych Krajowej Administracji Skarbowej.

  Z poziomu tej zakładki będziesz mieć możliwość wizualizacji i wydruku złożonego dokumentu.

 • Tak, status zwrotu zobaczysz, gdy rozpoczniemy jego realizację. Informacja ta będzie dostępna w zakładce „Zwroty podatków”.

 • Raport podatnika skierowany jest przede wszystkim do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacji.

 • Zawiera on sekcje z danymi identyfikacyjnymi, informacjami o zaległościach i egzekucji, zaliczkach, deklaracjach, rachunkach bankowych i pełnomocnikach, a także informacje o przynależności do grupy VAT lub kapitałowej.

 • Ma on charakter informacyjny i służy do przekazywania podatnikom szczegółowych danych dotyczących ich statusu podatkowego.

 • Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, użytkownik konta organizacji lub pracownik urzędu skarbowego na wniosek przedsiębiorcy, podczas osobistej wizyty.

 • Nie, raport wygenerowany pierwszy raz danego dnia jest kasowany o północy i nie uwzględnia zmian, które mogły nastąpić w ciągu dnia.

 • Usługa Rozliczenia umożliwia podatnikom i płatnikom przeglądanie danych dotyczących sald i szczegółów rozliczeń w poszczególnych podatkach m.in. PIT, VAT, CIT.

 • Osoby fizyczne, w kontekście swoich rozliczeń i w kontekście rozliczeń organizacji, jeśli są zalogowani jako użytkownicy konta organizacji.

 • Dostęp do usługi jest możliwy: z menu bocznego, poprzez kafel Rozliczenia oraz z poziomu usługi Historia deklaracji.

  • Podatki dochodowe (w tym podatek liniowy, podatek od osób duchownych, ryczałt z tytułu najmu, podatek z tytułu zbycia papierów wartościowych, zryczałtowany podatek dochodowy)
  • Podatek od towarów i usług
  • Podatek dochodowy od osób prawnych
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych
  • Podatek od spadków i darowizn
 • W usłudze Rozliczenia prezentowane są wszystkie transakcje nierozliczone stanowiące nadpłatę lub zaległość bez ograniczeń czasowych. Dodatkowo prezentowane są transakcje rozliczone (powiązane) z okresu 5 ostatnich lat, jednak nie starsze niż 1 stycznia 2021 r.

 • Dane są aktualizowane raz dziennie w godzinach porannych.

 • Użytkownik e-US w swoich rozliczeniach zobaczy:

  • zaksięgowane i rozliczone dokumenty, w tym korekty,
  • dokonane wpłaty, w tym pobrane odsetki i koszty upomnienia,
  • zrealizowane zwroty, przeksięgowania,
  • wypłacone oprocentowanie,
  • dodatkowe informacje o transakcjach nierozliczonych, czyli o: upomnieniach, tytułach wykonawczych, błędnych dokumentach, zagrożeniu wpisem do RNP, wpisie do RNP
  • wpłaty zaksięgowane na kontach do wyjaśnienia.

   

 • Są to konta, na których urzędy skarbowe księgują wpłaty wymagające wyjaśnienia (np. brak kodu podatku na przelewie). Jak widzisz taką wpłatę skontaktuj się z właściwym dla Ciebie urzędem skarbowym, najlepiej z pracownikiem rachunkowości.

 • Tak, konta prezentowane są z podziałem na role podatnik/płatnik.

 • Każde saldo podatku i każda transakcja posiada jeden z poniższych statusów:

  • Do zapłaty (kolor czerwony) oznacza salda zaległości i nierozliczone transakcje zobowiązań
  • Nadpłata (kolor zielony) oznacza salda nadpłat i nierozliczone transakcje stanowiące nadpłaty, niepowiązane wpłaty
  • Rozliczone (kolor czarny) oznacza salda zerowe i transakcje rozliczone.

   

 • Tak, w usłudze Rozliczenia są widoczne wpłacone w ciągu roku podatkowego zaliczki, również kwoty odsetek pobrane w przypadku nieterminowych wpłat. Aby je wyszukać skorzystaj z filtra na danym koncie. Pamiętaj, że niejednoznaczny sposób opisania wpłaty może spowodować jej zaksięgowanie na innych kontach.

 • Tak, w usłudze Rozliczenia na transakcjach zobowiązań są prezentowane dodatkowe informacje o wystawionych upomnieniach tytułach wykonawczych, wpisie i zagrożeniu wpisem do Rejestru Należności Publicznoprawnych.

 • Rozliczenia z tytułu wspólnych zeznań są widoczne w usłudze Rozliczenia u osoby, która występuje jako pierwsza na zeznaniu.