Zaświadczenia


Tu prosto i szybko wypełnisz wniosek i otrzymasz bezpłatne elektroniczne zaświadczenie z pieczęcią Szefa KAS

Zaświadczenie już w e-US

Zaświadczenie możesz otrzymać już w ciągu kilku minut w e-Urzędzie Skarbowym.

e-Urząd Skarbowy umożliwia proste i szybkie wypełnienie wniosku, dzięki któremu otrzymasz elektroniczne zaświadczenie:

  • o wysokości dochodu podatnika w PIT (ZAS-DF)
  • o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU)
  • o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W)

   Uzyskanie zaświadczenia w e-US jest bezpłatne.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach (ZAS-DF) lub o wysokości dochodu i składkach (ZAS-DFU) można złożyć:

  • za siebie,
  • za inną osobę fizyczną, której jestem pełnomocnikiem ogólnym.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stanie zaległości w podatkach (ZAS-W) można złożyć:

  • za siebie,
  • za inną osobę fizyczną, której jestem pełnomocnikiem ogólnym,
  • za inny podmiot, niebędący osobą fizyczną, którego jestem pełnomocnikiem ogólnym.