Zaświadczenia


Tu prosto i szybko wypełnisz wniosek i otrzymasz bezpłatne elektroniczne zaświadczenie z pieczęcią Szefa KAS

Zaświadczenie już w e-US

Zaświadczenie możesz otrzymać już w ciągu kilku minut w e-Urzędzie Skarbowym.

e-Urząd Skarbowy umożliwia proste i szybkie wypełnienie wniosku, dzięki któremu bezpłatnie otrzymasz zaświadczenie.

W e-US możesz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia:

  • na przygotowanym i wstępnie wypełnionym formularzu wniosku, który dotyczy zaświadczeń:
   • o wysokości dochodu podatnika w PIT (ZAS-DF)
   • o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU)
   • o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W)
  • na formularzu „Pismo ogólne”. Wystarczy, że w treści pisma napiszesz jakiego zaświadczenia potrzebujesz.