Usługi w e-Urzędzie skarbowym


Usługi, które udostępniamy Ci w ramach e-Urzędu skarbowego

Twój e-PIT

 • Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38.
 • Usługa generuje automatycznie wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe z możliwością jego zmiany, uzupełnienia, odrzucenia i akceptacji. Użytkownik nie musi jednak skorzystać z tych możliwości. W takim przypadku zeznanie zostanie złożone w jego imieniu.
  Użytkownik ma również możliwość złożenia korekty zeznania.

W zakresie PIT-28 i PIT-36 – usługa nie dotyczy przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Więcej informacji o usłudze Twój e-PIT

e-mikrofirma

 • to usługa dla przedsiębiorców, która umożliwia wystawienie i zapisanie faktur krajowych, stworzenie ewidencji VAT oraz wygenerowania plików JPK_VAT i JPK_FA

Więcej o usłudze e-mikrofirma

Mandaty

Usługa udostępnia:

 • informacje o nałożonych na użytkownika mandatach karnych
 • informacje o kwocie do zapłaty i ewentualnie prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym
 • możliwość opłacenia mandatu

Płatności online

Płatności online w e-US za pośrednictwem BLIK i Paybynet to:

 • automatyczne uzupełnianie wielu danych w przelewie
 • dostęp do historii płatności w e-Urzędzie Skarbowym i informacji o ich statusie
 • płatności podatkowe na mikrorachunek podatnika
 • płatności podatków majątkowych i karty podatkowej na mikrorachunki urzędów
 • pozostałych podatków i należności niepodatkowych na mikrorachunki urzędów

Usługa płatności przelewem zwykłym obejmuje płatność opłaty skarbowej na rachunek właściwego organu gminy za czynność lub sprawę załatwianą w urzędzie skarbowym.

Przy pomocy płatności BLIK można zapłacić za rozliczenia PIT.
W e-US: PIT28, PIT28S, PIT36, PIT36L, PIT36S, PIT36LS, PIT37, PIT38, PIT39.
W Twój e-PIT: PIT28, PIT36, PIT37, PIT38.

Opłata transakcyjna na rzecz podmiotu pośredniczącego za płatność wynosi:

 • BLIK – 12 groszy,
 • Paybynet – 55 groszy.

Zwroty podatków

dzięki usłudze, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, można sprawdzić informacje o:

 • zwrotach z PIT i VAT wystawionych po 1 stycznia 2020 r.
 • dacie zwrotu, zaliczeniu nadpłaty lub zwrotu na inne zobowiązania podatkowe lub przekazaniu jej do innego odbiorcy (co może mieć miejsce np. w przypadku zajęcia wierzytelności)
 • sposobie zwrotu i kwocie naliczonej opłaty pocztowej. Jeżeli zwrot nastąpił z naliczeniem oprocentowania, to prezentowana jest kwota odsetek wypłaconych podatnikowi

Akty notarialne

Usługa umożliwia:

 • użytkownikom e-US – przeglądanie listy swoich aktów notarialnych
 • notariuszom – przeglądanie listy wystawionych aktów notarialnych

Dodatkowo dla notariuszy udostępniliśmy formularze online służące do składania deklaracji PCC-2 i SD-2.

Historia deklaracji

użytkownicy serwisu mogą zobaczyć złożone dokumenty z zakresu podatku PIT, PCC, SD i VAT za rok 2019 i kolejne lata podatkowe.

Usługa umożliwia przeglądanie deklaracji elektronicznych (w tym ich wizualizację, pobranie i wydrukowanie) oraz podgląd danych podstawowych z deklaracji złożonych w formie papierowej.

Zweryfikować można również zawartość wysłanych dokumentów za pomocą nowej funkcjonalności, tj. widoku uproszczonego (podglądu). Obejmuje ona większość udostępnionych dotychczas dokumentów (z wyłączeniem JPK_V7M i JPK_V7K).

Podatnicy na swoich kontach zobaczą złożone dokumenty wraz z załącznikami: PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-OP, DSF-1, PIT-DZ, PCC-3, PCC-3/A, SD-Z2, SD-3 oraz SD-3/A, VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-12, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-27, JPK_V7M, JPK_V7K.

Płatnikom prezentujemy: PCC-2, SD-2, PIT-4R i PIT-8AR.