Twoje dane w e-Urzędzie skarbowym


Informacje o Twoich danych, Twojej działalności i spółkach

Twoje dane

e-US umożliwia użytkownikom dostęp do swoich danych, danych prowadzonej działalności gospodarczej i spółkach, w których uczestniczą.

Dzięki udostępnionym informacjom Podatnik może zweryfikować poprawność/aktualność danych, które posiada KAS.

W zakładce Twoje dane są prezentowane dane podatników, którymi dysponuje Krajowa Administracja Skarbowa, tj.:

Dane osobowe:

 • imię i nazwisko
 • PESEL
 • NIP (jeżeli podatnik go posiada),
 • adres zamieszkania
 • dane kontaktowe (e-mail, telefon, adres elektroniczny)
 • osobisty rachunek bankowy

Twoja działalność:

 • nazwa firmy
 • REGON
 • kod PKD przeważającej działalności

Twoje spółki:

 • nazwa spółki
 • REGON
 • Wspólnicy

Mikrorachunek podatkowy

 • umożliwia wygenerowanie indywidualnego rachunku podatkowego, tzw. mikrorachunku podatkowego, dla płatności, które są realizowane przy jego użyciu
 • korzystanie z tej usługi w e-Urzędzie Skarbowym jest jednorazową czynnością - po wygenerowaniu mikrorachunek podatkowy jest zapisywany w danych użytkownika
 • zmiana identyfikatora podatkowego na NIP lub PESEL umożliwia ponowne wygenerowanie i zapisanie nowego mikrorachunku podatkowego w danych użytkownika w serwisie e-Urząd Skarbowy.