Pełnomocnictwa w e-Urzędzie Skarbowym


Informacje dla pełnomocników i mocodawców

Pełnomocnicy

- Pełnomocnictwo ogólne umożliwia składanie dokumentów za inne osoby oraz podmioty, bez konieczności pamiętania ich danych identyfikacyjnych i adresowych

Aby złożyć pismo/wniosek w imieniu innej osoby lub innego podmiotu za pośrednictwem e-US należy posiadać pełnomocnictwo ogólne PPO-1.

Osoby, które nie posiadają aktualnych pełnomocnictw ogólnych mają zablokowaną taką możliwość.

Klienci KAS mają możliwość przeglądania listy aktywnych udzielonych pełnomocnictw ogólnych (PPO-1), pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) oraz upoważnień ZAS-E.

Są one dostępne w e-US na listach:

  • Pełnomocnicy – umożliwia podgląd i weryfikację udzielonych pełnomocnictw oraz danych pełnomocników,
  • Mocodawcy – umożliwia podgląd i weryfikację udzielonych pełnomocnictw oraz danych mocodawców.

Serwis e-US umożliwia złożenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1 oraz zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej OPL-1.

UPL-1 - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

  • umożliwia złożenie pełnomocnictwa UPL-1 w swoim imieniu lub imieniu innej osoby fizycznej czy innego podmiotu niebędącego osobą fizyczną – jeśli użytkownik jest pełnomocnikiem zawodowym (adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym) i składa uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa UPL-1;
  • umożliwia ustanowienie pełnomocnika do podpisywania deklaracji składanych drogą elektroniczną;
  • umożliwia złożenie zgłoszenia ZAP-3 w imieniu innych osób fizycznych, bez konieczności pamiętania ich danych identyfikacyjnych

OPL-1 - Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

  • umożliwia złożenie zawiadomienia OPL-1 w swoim imieniu lub imieniu innej osoby fizycznej czy innego podmiotu niebędącego osobą fizyczną – jeśli użytkownik jest pełnomocnikiem zawodowym (adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym) i składa uwierzytelniony odpis zawiadomienia OPL-1;
  • umożliwia odwołanie pełnomocnika do podpisywania deklaracji składanych drogą elektroniczną oraz zmianę pełnomocnictwa UPL-1.

Złożenie zawiadomienia OPL-1 za pośrednictwem e-US jest możliwe tylko dla użytkownika posiadającego aktywne pełnomocnictwo UPL-1/upoważnienie ZAS-E.