Aplikacje do pobrania


Informacje na temat bezpłatnej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe dla podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych oraz materiały do pobrania

Ministerstwo Finansów przygotowało bezpłatną aplikację e-Sprawozdania Finansowe dla podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6 do ustawy o rachunkowości.

Aplikacja desktopowa e-Sprawozdania Finansowe umożliwia:

  • wprowadzenie danych do sprawozdania finansowego,
  • zapisanie wprowadzonych danych sprawozdania finansowego,
  • otwarcie zapisanego sprawozdania finansowego,
  • podpisanie pliku sprawozdania finansowego,
  • przygotowanie przez osoby fizyczne (podatników PIT) i podpisanie wysyłki do Szefa KAS sprawozdania finansowego wraz z dokumentami dodatkowymi, a następnie pobranie UPO.

Aplikacja desktopowa e-Sprawozdania Finansowe nie umożliwia: 

  • złożenia sprawozdania finansowego do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS,
  • złożenia sprawozdania finansowego do naczelnika urzędu skarbowego przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS.
Aplikacja nie jest programem finansowo-księgowym.
Jej zadaniem jest ułatwienie osobom fizycznym zobowiązanym do składania sprawozdań finansowych wywiązywanie się z ustawowego obowiązku.

Ministerstwo Finansów, przygotowując aplikację, miało na uwadze, że blisko 90% użytkowników komputerów w Polsce korzysta z systemów operacyjnych Windows. Stąd decyzja, że to system Windows będzie wspierany w pierwszej kolejności.

Do uruchomienia aplikacji potrzebny jest komputer wyposażony w system Windows 7 lub nowszy w wersji 32-bitowej lub 64-bitowej, z zainstalowanym środowiskiem Java w wersji 1.8.0_181 lub wyższej.

Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe

Instrukcje i przewodniki

e-Sprawozdania Finansowe

Kliknij, aby wrócić do strony e-Sprawozdań Finansowych