Jak podpisać e-Deklaracje


Chcesz złożyć deklarację elektronicznie, ale nie wiesz jak ją podpisać?

16.04.2024

Formularze możesz podpisać

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • „danymi autoryzującymi” – czyli podpisem elektronicznym, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań. Na takie dane autoryzujące składają się:
  • identyfikator podatkowy PESEL lub NIP
  • imię (pierwsze)
  • nazwisko
  • data urodzenia
  • kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składasz deklaracje/wniosek rok podatkowy (np. w 2023 r., kiedy składasz rozliczenie za 2022 r., wpisujesz kwotę przychodu za 2021 r.). Wartość "0" (zero) wpiszesz, jeśli za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym składasz deklaracje/wniosek, nie złożyłeś żadnego zeznania lub rocznego obliczenia podatku
   Ważne! Nie każdy formularz elektroniczny może być podpisany za pomocą "danych autoryzujących". Formularze, które można podpisać za pomocą "danych autoryzujących" są oznaczone w tabelach odpowiednim elementem legendy. 
   Pamiętaj! Danymi autoryzującymi nie mogą być podpisywane deklaracje, które składają pełnomocnicy
 • podpisem elektronicznym użytkownika na Portalu Podatkowym – dla deklaracji wysyłanych z konta podatnika na Portalu Podatkowym;