Jak pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)


Urzędowe Poświadczenie Odbioru to dowód i potwierdzenie złożenia deklaracji podatkowej w formie elektronicznej

16.04.2024

UPO dotyczy tylko deklaracji złożonych elektronicznie – jest potwierdzeniem, że poprawnie złożyłeś deklarację.

Wysłana elektronicznie deklaracja uzyska unikalny numer referencyjny (32 znakowy numer) – dzięki niemu możesz sprawdzić status wysłanego dokumentu.

Aktualny status i UPO dostępne są w usłudze Status wysłanej e-Deklaracji.

Wysłanie dokumentu nie jest równoznaczne z jego złożeniem, a wygenerowany przez system numer referencyjny nie jest jeszcze UPO.

Deklaracja musi mieć status „200”, który oznacza, że dokument jest prawidłowo złożony. Wszystkie inne komunikaty świadczą o tym, że:

  • nie ma dokumentu (status 300),
  • dokument nie został poprawnie złożony, czyli deklaracja nie będzie podlegać dalszej obsłudze i nie zostanie przekazana do wskazanego w dokumencie urzędu skarbowego (status z grupy 400),
  • dokument jest nadal przetwarzany (status 301, 302, 303).

Po pozytywnej weryfikacji złożonej deklaracji – czyli po pojawieniu się statusu „200” – możesz od razu pobrać UPO.

UPO możesz pobrać również za pomocą formularza dostępnego w sekcji załączniki.

Pobranie UPO jest jedynym potwierdzeniem złożenia przez ciebie zeznania podatkowego i innych deklaracji podatkowych.

Załączniki