Formularze elektroniczne SD


W tym miejscu znajdziesz archiwalne formularze elektroniczne z zakresu podatku od spadków i darowizn (SD)

Wszystkie formularze z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe.
Opis rozwiązania problemu znajduje się w zakładce e-Deklaracje/Pytania i odpowiedzi w pytaniach: 38, 40, 43 oraz 44.

Poprawne wyświetlanie formularzy jest możliwe m.in. w przeglądarce Internet Explorer.

Poniższe deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

SD-2

Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

SD-3

Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 23.10.2011

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

SD-3/A

Informacja o pozostałych podatnikach

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF

SD-Z2

Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2014

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych do 30.09.2011
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 01.10.2011

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF