Formularze archiwalne PIT


W tym miejscu znajdziesz archiwalne formularze elektroniczne z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Wszystkie formularze z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe.
Opis rozwiązania problemu znajduje się w zakładce e-Deklaracje/Pytania i odpowiedzi w pytaniach: 38, 40, 43 oraz 44.

Poprawne wyświetlanie formularzy jest możliwe m.in. w przeglądarce Internet Explorer.

Poniższe deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

Legenda

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

Wybierz deklarację

IFT-1

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

IFT-1R

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

2014

Możesz podpisać danymi autoryzującymi
Deklaracja w interaktywnym PDF

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

IFT-3

Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 31.03.2012

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

IFT-3R

Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 31.03.2012

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-R

Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-4R

Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 21.11.2013

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-6

Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-6L

Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-8AR

Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-8C

Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-8S

Informacja o wysokości wypłaconego stypendium

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-11

Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 26.10.2013

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-11K

Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot nie będący następcą prawnym zakładu pracy

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 26.10.2013

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-14

Informacja o: -wysokości wycofanego ze spółdzielni wkładu budowlanego lub mieszkaniowego - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 07.12.2013

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-16

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-16Z

Informacje o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-16A

Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-19A

Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-23

Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-28

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-36

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-36L

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-37

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

PIT-38

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

PIT-39

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

2014

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF
Możesz podpisać danymi autoryzującymi

PIT-40

Roczne obliczenie podatku przez płatnika na wniosek podatnika

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF