Przeglądarka taryfowa


Przeglądarka systemu ISZTAR4

16.04.2024

Przeglądarka systemu ISZTAR4 dostarcza informacji o obowiązujących środkach taryfowych (m.in. nomenklatura, stawki celne) i pozataryfowych (środki polityki handlowej takie jak środki dozoru lub ochrony, ograniczenia bądź limity ilościowe - kontyngenty, plafony, jak również zakazy przywozu lub wywozu) oraz podatki (VAT i akcyza).

Jest również narzędziem wspomagającym klasyfikację towarową.

Przeglądarka systemu ISZTAR4