Nomenklatura taryfowa i WTC


System Zharmonizowany (HS) 2017

Światowa Organizacja Celna (WCO) opublikowała zmiany nomenklatury Systemu Zharmonizowanego (HS) - link otwiera plik PDF 757 KB, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r. zgodnie z zaleceniem Rady z 27 czerwca 2014 r.

Obejmują one 233 zestawy zmian, podzielonych na:

 • sektor rolny (85)
 • sektor chemiczny (45)
 • sektor drewna (13)
 • sektor tekstylny (15)
 • sektor metali nieszlachetnych (6)
 • sektor mechaniczny (25)
 • sektor transportu (18)
 • pozostałe sektory (26)

Zmiany HS 2017 obejmują również utworzenie nowych podpozycji do monitorowania i kontroli niektórych produktów z bambusa i rattanu, o co wnioskowała Międzynarodowa Sieć Bambusa i Rattanu (INBAR).

HS 2017 wprowadza również nowe podpozycje dla:

 • specyficznych substancji chemicznych, kontrolowanych przez Konwencję o Zakazie Broni Chemicznej (CWC),
 • niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych, kontrolowanych w ramach Konwencji Rotterdamskiej,
 • niektórych trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP), kontrolowanych przez Konwencję Sztokholmską.

Na wniosek Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających (INCB) zostały wprowadzone nowe podpozycje, aby monitorować i kontrolować preparaty farmaceutyczne zawierające efedrynę, pseudoefedrynę lub norefedrynę i alfa-fenyloacetyloacetonitryl (APAAN) oraz wstępne prekursory leków.

Pozostałe modyfikacje to efekt zmian w strukturach handlu międzynarodowego. Pozycje 6907 (nieszkliwione produkty ceramiczne) i 6908 (szkliwione produkty ceramiczne) zostały połączone. Główne podpozycje w tych pozycjach dotyczą produktów, które w rzeczywistości nie są już produkowane. Produkty ceramiczne nieszkliwione i szkliwione nie są już rozróżniane w przemyśle i handlu. Natomiast nowe produkty o bardzo dużym obrocie handlowym klasyfikowane są do podpozycji 6907 90 i 6908 90 („Pozostałe").

Postęp technologiczny miał również wpływ m. in. na kryteria wymiaru papieru gazetowego, lamp z diod elektroluminescencyjnych (LED), wielokomponentowych układów scalonych (MCO) i pojazdów hybrydowych, podłączanych hybrydowych i całkowicie elektrycznych.

Aby zapewnić jednolite stosowanie nomenklatury, wprowadzono wyjaśnienie tekstów i np. przegrupowano statywy jednonożne, dwunożne, trójnożne i podobne artykuły do nowej pozycji 9620.

Z powodu sprzeciwu wniesionego przez jedną ze stron Konwencji HS, 1 stycznia 2017 r. nie zmieniono nazwy „imbuia" w brzmieniu podpozycji 4407 22.

Tablice korelacyjne HS 2012-2017

Tablice korelujące edycje 2012 i 2017 Systemu Zharmonizowanego, zredagowane przez sekretariat Światowej Organizacji Celnej zgodnie z wytycznymi Komitetu Systemu Zharmonizowanego, nie mają statusu prawnego.

Tablica I - korelacja pomiędzy wersją HS 2017 a 2012 - zalecenie z 27 czerwca 2014 r. i 11 czerwca 2015 r (link otwiera plik PDF 377 KB)

Tablica korelacyjna I - korelacja pomiędzy wersją HS 2017 a 2012 po korekcie (link otwiera plik PDF 58 KB)

Tablica I - załącznik - dział 44 HS - zalecenie z 27 czerwca 2014 r. (link otwiera plik PDF 80 KB)

Tablica II - korelacja pomiędzy wersją HS 2012 a 2017 - zalecenie z 27 czerwca 2014 r. i 11 czerwca 2015 r. (link otwiera plik PDF 357 KB)

Tablica II - załącznik - dział 44 HS - zalecenie z 27 czerwca 2014 r. (link otwiera plik PDF 82 KB)

Załącznik do Konwencji HS 2017

HS 2017 w języku angielskim (link otwiera nowe okno w innym serwisie)