Zgłoszenia celne i INTRASTAT


W tym miejscu znajdziesz informacje dotyczące zgłoszeń celnych oraz systemu INTRASTAT

01.10.2020
Bieżące informacje dotyczące zgłoszeń celnych należy śledzić na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych

Zgłoszenia INTRASTAT

INTRASTAT jest to system gromadzenia danych, stosowany do dostarczania informacji statystycznych dotyczących wywozów i przywozów towarów wspólnotowych, nie będących przedmiotem zgłoszenia celnego. Tym samym zgłoszenia INTRASTAT składane są w celu dostarczenia niezbędnych informacji o obrocie handlowym towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Organem Krajowej Administracji Skarbowej właściwym miejscowo w sprawach zgłoszeń INTRASTAT, w tym w sprawach wezwań, upomnień i postępowań dotyczących kar pieniężnych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Więcej informacji o zasadach dokonywania zgłoszeń INTRASTAT znajduje się na stronie Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo - Celnych.

PUESC

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych