Zabezpieczenie kwot długu celnego


Informacje dotyczące zabezpieczenia kwot długu celnego: informacje podstawowe, wniosek o udzielenie pozwolenia, rejestracja zabezpieczenia, wyjaśnienia dla przedsiębiorców i inne

13.07.2023

Informacje podstawowe

Zgodnie z przepisami UKC w większości przypadków zabezpieczenia mają charakter obowiązkowy. Obowiązek złożenia zabezpieczenia wynika bezpośrednio z przepisów unijnych odnoszących się do poszczególnych procedur celnych lub regulujących sytuację towaru w inny sposób i może stanowić warunek wydania pozwolenia na stosowanie określonej procedury celnej.

Ponadto art. 91 UKC uprawnia organy celne do wymagania złożenia zabezpieczenia w przypadkach, w których złożenie zabezpieczenia nie jest obowiązkowe, jeżeli uznają, że nie jest pewne, czy kwota należności celnych przywozowych lub wywozowych odpowiadająca długowi celnemu oraz inne należności zostaną zapłacone w przewidzianym terminie. 

Pliki do pobrania