Komunikaty techniczne


W tym miejscu znajdziesz bieżące informacje na temat zmian i ewentualnych utrudnień w funkcjonowaniu usług i narzędzi udostępnianych przez Ministerstwo Finansów

Aktualizacja API Krajowego Systemu e-Faktur na środowisku przedprodukcyjnym (Demo)

Informujemy o aktualizacji API Krajowego Systemu e-Faktur na środowisku przedprodukcyjnym (Demo)

opublikowano: 29.02.2024

Prace serwisowe w usłudze Twój e-PIT

Informujemy o pracach serwisowych w usłudze Twój e-PIT

opublikowano: 26.02.2024

Prace serwisowe w usłudze Twój e-PIT

Informujemy o pracach serwisowych w usłudze Twój e-PIT

opublikowano: 20.02.2024

Prace serwisowe w usłudze Twój e-PIT

Informujemy o pracach serwisowych w usłudze Twój e-PIT

opublikowano: 19.02.2024

Prace serwisowe na środowiskach testowych Krajowego Systemu e-Faktur

Informujemy o pracach serwisowych na środowiskach testowych Krajowego Systemu e-Faktur

opublikowano: 02.09.2024

Przygotowujemy zeznania podatkowe w usłudze „Twój e-PIT”

Informujemy o pracach serwisowych w usłudze Twój e-PIT

opublikowano: 31.01.2024

Okno serwisowe w usłudze Twój e-PIT

Informujemy o przerwie w dostępie do usługi Twój e-PIT

opublikowano: 30.01.2024

Publikacja pliku płaskiego

Informujemy o przywróceniu publikacji pliku płaskiego

opublikowano: 19.01.2024

Publikacja pliku płaskiego

Informujemy o opóźnieniu w publikacji pliku płaskiego

opublikowano: 17.01.2024

Profil Zaufany - prace serwisowe

Informujemy o tymczasowym wyłączenie metody logowania Profilem Zaufanym

opublikowano: 16.01.2024

Tymczasowe wyłączenie metody logowania SSO do e-Urzędu

Informujemy o tymczasowym wyłączenie metody logowania SSO do e-Urzędu Skarbowego.

opublikowano: 16.01.2024