Modyfikacja ochrony celnej


Zawieszenia poboru ceł i kontyngenty taryfowe

Unijne zasady ustanawiania autonomicznych zawieszeń poboru ceł, jak i kontyngentów taryfowych w odniesieniu do towarów importowanych z krajów trzecich, na potrzeby produkcyjne unijnych firm zawiera komunikat Komisji dotyczący autonomicznych zawieszeń i kontyngentów taryfowych (2011/C 363/02) (Dz. U. UE C 363 z dnia 13.12.2011) - link otwiera plik PDF 823 KB.

Wnioski o modyfikacje ochrony celnej (zawieszenie poboru ceł)

Wnioski powinny:

  • dotyczyć surowców, półproduktów lub komponentów niedostępnych lub niewytwarzanych w Unii, z wyjątkiem wyrobów gotowych,
  • odnosić się do importu towarów, których kwota niepobranych należności celnych z tytułu ustanowienia regulacji nie powinna być mniejsza niż 15 000 euro rocznie,
  • być przesłane do Komisji Europejskiej w ściśle określonych terminach.

Procedura ustanawiania zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych w Unii Europejskiej rozpoczyna się w każdym państwie członkowskim, u przedsiębiorcy, który przygotowuje wniosek o zawieszenie cła lub kontyngent taryfowy i przesyła go do właściwego urzędu centralnego w swoim kraju.

Wniosek musi być złożony nie później niż:

  • do końca stycznia - dla regulacji, które ustanawiają zawieszenie lub kontyngenty taryfowe wchodzących w życie 1 stycznia następnego roku lub
  • do końca lipca danego roku - dla regulacji wchodzących w życie 1 lipca następnego roku.

Gdzie składać wnioski

W Polsce wnioski o modyfikację ochrony celnej należy składać do Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (link otwiera nowe okno w innym serwisie). 

W przypadku wątpliwości/pytań prosimy o kontakt z ekspertami krajowymi, którzy uczestniczą w pracach Komisji Europejskiej (Grupa Robocza KE ds. Ekonomicznych Aspektów Taryf Celnych) dotyczących modyfikacji ochrony celnej:

  • Małgorzata Miąsko - Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologi, tel. 22 262 97 55, e-mail: miasko@mpit.gov.pl,
  • Edward Madej - Departament Ceł w Ministerstwie Finansów, tel. 22 694 48 99, fax. 22 694 43 03, e-mail: madej@mofnet.gov.pl .