Modyfikacja ochrony celnej


W tym miejscu znajdziesz informacje dotyczące modyfikacji ochrony celnej: co powinien zawierać wniosek, kiedy i gdzie można złożyć wniosek i in.

16.04.2024

Komunikaty Komisji Europejskiej dla firm

Nowa runda wniosków o zawieszenie ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe i rolne (Dz. Urz. C 402/17 z 19.10.2022 r.)

Zawieszenia poboru ceł i kontyngenty taryfowe

Unijne zasady ustanawiania autonomicznych zawieszeń poboru ceł, jak i kontyngentów taryfowych w odniesieniu do towarów importowanych z krajów trzecich, na potrzeby produkcyjne unijnych firm zawiera

komunikat Komisji dotyczący autonomicznych zawieszeń i kontyngentów taryfowych (2011/C 363/02) (Dz. U. UE C 363 z dnia 13.12.2011)(PDF, 823 KB)

Wnioski o modyfikacje ochrony celnej (zawieszenie poboru ceł)

Wnioski powinny:

  • dotyczyć surowców, półproduktów lub komponentów niedostępnych lub niewytwarzanych w Unii, z wyjątkiem wyrobów gotowych,
  • odnosić się do importu towarów, których kwota niepobranych należności celnych z tytułu ustanowienia regulacji nie powinna być mniejsza niż 15 000 euro rocznie,
  • być przesłane do Komisji Europejskiej w ściśle określonych terminach.

Procedura ustanawiania zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych w Unii Europejskiej rozpoczyna się w każdym państwie członkowskim, u przedsiębiorcy, który przygotowuje wniosek o zawieszenie cła lub kontyngent taryfowy i przesyła go do właściwego urzędu centralnego w swoim kraju.

Wniosek musi być złożony nie później niż:

  • do końca stycznia - dla regulacji, które ustanawiają zawieszenie lub kontyngenty taryfowe wchodzących w życie 1 stycznia następnego roku lub
  • do końca lipca danego roku - dla regulacji wchodzących w życie 1 lipca następnego roku.

Gdzie składać wnioski

W Polsce wnioski o modyfikację ochrony celnej należy składać do Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju. Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

W przypadku wątpliwości/pytań prosimy o kontakt z ekspertami krajowymi, którzy uczestniczą w pracach Komisji Europejskiej (Grupa Robocza KE ds. Ekonomicznych Aspektów Taryf Celnych) dotyczących modyfikacji ochrony celnej:

  • Małgorzata Miąsko - Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju, tel. 22 411 97 55, e-mail: malgorzata.miasko@mr.gov.pl,
  • Edward Madej - Departament Ceł w Ministerstwie Finansów, tel. 22 694 48 99, fax. 22 694 43 03, e-mail: edward.madej@mf.gov.pl .