Kolejne zmiany w podatku CIT opublikowane


Zmiany wydłużające obowiązywanie rozwiązań, które łagodzą skutki epidemii COVID-19, weszły w życie 1 grudnia 2020 r.

16.04.2024

W Dzienniku Ustaw pod poz. 2123 została opublikowana ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. 

Ustawa w zakresie podatku CIT m.in.:

  • wprowadza zmiany w zakresie zasad opodatkowania spółek komandytowych i spółek jawnych,
  • podwyższa limit przychodów uprawniających do stosowania przez podatników podatku CIT 9% stawki tego podatku,
  • wydłuża obowiązywanie rozwiązań wprowadzonych tzw. Tarczami Antykryzysowymi, które wspierają podatników w walce z epidemią COVID-19,
  • nakłada obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej.