Sejm uchwalił nowelizację ustaw podatkowych


23.10.2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

13.07.2023

Ustawa zawiera przepisy, które upraszczają prawo podatkowe w zakresie podatków dochodowych oraz uszczelniają system przez zmiany przepisów ogólnego prawa podatkowego (Ordynacji podatkowej) oraz przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (przebieg procesu legislacyjnego jest dostępny na stronie Sejmu).

Senat nie wniósł poprawek do ustawy.