Zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych


16.04.2024

Rozporządzeniem z dnia 7 stycznia 2019 r. Minister Finansów zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych.

Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Rozporządzenie zostało opublikowane 9 stycznia 2019 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 41).

Wejdzie w życie 24 stycznia 2019 r.